Krøderbanen

Hver søndag kan du ta Krøderbanen med tidsriktige tog. Både damp og diesel. En fin opplevelse for hele familien.

Det vil i år bli kjøring av damptog alle søndager i august, med to avganger til Kløftefoss, og en avgang til Snarum hver søndag.

Alle søndagene fra 2. august til 30. august 2020 kan du oppleve en avstressende togreise i tidsriktig miljø på Krøderbanen.

Veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner trafikkerer museumsjernbanen med turer fra Krøderen stasjon. Togene kjøres etter faste rutetider og er åpne for alle.

På grunn av smittesituasjonen har vi i år dessverre måttet legge om til et alternativt opplegg, der temadager og kombinasjonsturer utgår.

Vi har igangsatt en rekke smitteverntiltak, og alle billetter må kjøpes på forhånd.