Eggedal Mølle

Sigdølingene vet å ta vare på sin historie! Ildsjeler i venneforeningen holder mølla i drift hver helg hele sommeren. Eggedal Mølle har stengt for sesongen, vi sees igjen i 2024!

Eggedal Mølle har stengt for sesongen, vi sees igjen i 2024!

Om Eggedal Mølle

Mølla, bekkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn så mjølskyen står! Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det! Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles til plank i en kaskade av sagflis og durende vann som driver maskineriet. Se korn bli til mjøl og tømmerstokken bli plank!

Mølla var viktig for bøndene i Eggedal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i onna.

Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med en aksjekapital på kr 12 150 ble møllebygningen reist og utstyrt - og den 29. mars 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune. På området, som består av 10 hus,  finner du Grimesaga - ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua - huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt bryggerhus med en murt bakerovn.

Åpningstider sommeren 2023:

Fra 25. juni til 20. august.

  • Torsdag - søndag: 11.00-16.00

Gruppebestilling

Demonstrasjon sommerhalvåret: Vannkraftens virkning. Vår flinke «møller» tar publikum med i bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkraften ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet: ca. 45 – 60 minutter. Pris: 150. pr. pers.

Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdalskling, pris kr 50,-

For bestilling ta kontakt:
E-post: sigdalmuseum@buskerudmuseet.no
Telefon: 912 44 330