Eggedal Mølle

Sigdølingene vet å ta vare på sin historie- ildsjeler i venneforeningen holder mølla i drift hver helg hele sommeren.

Om Eggedal Mølle

Mølla, bekkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller,reparererog maler korn så mjølskyen står! Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det! Tømmeret blirdrevet mot de tre sagbladene og deles til plank i en kaskade av sagflis og durendevann som driver maskineriet.Se korn bli til mjøl og tømmerstokken bli plank!


Mølla var viktig  for bøndene i Eggedal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i onna.
Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle.Med en aksjekapital på kr 12 150 ble møllebygningen reist og utstyrt - og den 29.mars 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965 .Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune.På området, som består av 10 hus,  finner du Grimesaga- ei oppgangssag fra 1900,ei bekkekvern fra 1700-tallet,et velutstyrtskolebygg fra 1863 ,Basolstua,huset til Per Basol, bygdas rosemalerog et gammeltbryggerhus med en murt bakerovn.