Sigdal Museum

Sigdal Museum er stengt for sesongen. Vi sees igjen neste sommer! - Sigdal Museum er et sommeråpent distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsherad, med et særskilt ansvar for folkemusikk i Buskerud fylke. Museet er et frilufts- og kulturarvmuseum, som ble stiftet i 1940, og gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet.

Sigdal Museum

Sigdal Museum er stengt for sesongen. Vi sees igjen neste sommer!

Sigdal Museum

Som et av bygdemuseene i Buskerud, skal Sigdal museum ivareta den stedegne kulturhistorien. Bygdetunet gir et spennende bilde av bygda med 14 gamle tømmerbygninger hvor den eldste er Eikjebygningen (1700-tallet). Museet har en rikholdig samling gjenstander i sine magasiner og åpne utstillinger for besøkende.

Folkemusikksenteret i Buskerud

Senteret har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud.  Her gjøres den levende folkemusikken synlig, blant annet ved å presentere hva Buskerud har å by på med konserter og arrangementer.

Åpningstider sommeren 2021:

Fra 20. juni til 17. august
  • Søndag - onsdag: 12.00 – 16.00

Sigdal Museum viser i år utstillingen "Spor" av Martine Solstad Larsen, med tegninger og foto.