Blodfjell 747 moh

Blodfjell ligger nord for Redalen og øst og sør for Krøderfjorden, og består av to topper; Blodfjell på 740 m.o.h. og Vesle Blodfjell 747 m.o.h.

Blodfjell 747 moh

Turinfo

Turstien starter fra Flata og går opp lia mot skogsbilveien, som dere vil komme på etter ca en times gange. Følg blå merker og skilt videre til Blodfjell.

Dere kommer først til Vesle Blodfjell (747 m.o.h.), og omlag 500 m til nordvest er den store varden på selve Blodfjell (740 m.oh.). Det er storslagen utsikt mot Krøderfjorden, Sigdal og Norefjell. I nordvest rager Hestegjuvnatten med sine 1066 m.o.h.

Fra Blodfjell går stien ned og østover mot Lomtjenn der man passerer like i kanten på tjernet. Her går stien gjennom Storås naturreservat, som er et tilnærmet urørt skogområde med store forekomster av truede lavarter. Her finnes Buskeruds største forekomst av lavarten huldrestry. Flere andre kjente lavarter og også funnet. All vegetasjon, også døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er tillatt å plukke bær og matsopp i området, og det er også lov å drive jakt og fiske.

Fra Lomtjenn følger stien Bottolvsbekken ned til en gammel traktorvei. Den siste kilometeren må man gå på bilvei tilbake til Flata.

Turen har en litt bratt start, men så snart man kommer opp i høyden kan man nyte en utsikt av de sjeldne. Turen forøvrig kan by på småkupert terreng i en variasjon av gammel furuskog, små idylliske tjern og store myrpartier.

  • Ca varighet: Fire timer
  • Sesong: Juni - September
  • Lengde på tur: 8,9 km.
  • Antall høydemeter: 471
  • Høyde på toppunkt: 747 m.o.h.

Adkomst / Parkering:

Kjør rv 7 fra Noresund og nordover. Etter 9 km er det skilt til Haugerud, ta av her og følg bakkene oppover gjennom to krappe svinger. Ta av til Flata, hvor bilen kan parkeres. Her starter stien.