Båsheim Gjestegård

Langs fv. 287 finner du Båsheim Gjestegård. 8 koselig rom, 2 kjøkken, en stor og en mindre stue - og en låve som kan brukes som selskapslokale.

Båsheim Gjestegård har vært drevet som en gjestegård siden 1994.

Hovedhuset ble oppgradert i 2021 med nye bad. Hovedhuset ble satt opp i 1923 og formålet den gang var også overnatting, men da for handelsreisende. I dag blir gjestegården brukt til overnatting og arrangemanger.

Gjestegården består av:

  • 8 soverom med nye bad med dusj og toalett på hvert rom.
  • 2 kjøkken.
  • En stor og en litt mindre stue.
  • Låve som brukes til blandt annet selskapslokale

Gjestegården ligger i foten av Andersnatten, litt i underkant av 2 timer fra Oslo.