Om oss

Visit Norefjell er destinasjonsselskapet for Norefjellregionen og dekker de fire kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Flå.

Visit Norefjell er en felles paraply for profilering, markedsføring og salg av hele Norefjellregionen som en samlet destinasjon, uten fokus på kommunegrenser. 

Visit Norefjell har rundt 100 medlemsbedrifter, hovedsakelig tilknyttet reiselivet, både i Flå, Krødsherad, Sigdal og Modum. Visit Norefjell fungerer som et bindeledd mellom kommunene, andre offentlige instanser og medlemsbedriftene.

Hovedmålsetningen til Visit Norefjell er å bidra til at Norefjellregionen og medlemsbedriftene får flere gjester, året rundt. Dette skjer gjennom koordinering av aktiviteter, messer, events og andre felles tiltak som gir økt synlighet, for eksempel markedsføringskampanjer. Tilrettelegging for fellesgoder som langrenn, vandring, tur og stisykling er også eksempler på arbeid Visit Norefjell gjør. 

Visit Norefjell skal bidra til at regionen blir enda mer attraktiv, både for gjester og fritidsboligeiere, men også for egne innbyggere, etablerere og arbeidsgivere. Det handler om å skape en region som folk ønsker å besøke, bo i og jobbe i.

Kontaktperson Visit Norefjell

Visit Norefjell har fått nytt telefonnummer: 32 13 10 00

Camilla Wold Knudsen, daglig leder Visit Norefjell
camilla@visitnorefjell.com 

Kontaktperson besøkssenter

Guro Storebraaten Kolbjørnsrud
guro@visitnorefjell.com
32 71 48 08