Standard for bærekraftig reisemål er et sett med kriterier og indikatorer som bidrar til å styre utviklingen i reiselivet i en mer bærekraftig retning, og indikatorene i standarden gir konkrete målepunkt på denne retningen.

Innovasjon Norge eier Standard for bærekraftig reisemål, versjon 3.0 av 1. januar 2022 og merket Bærekraftig reisemål som følger med godkjenning av leveranse på standarden. Standarden er basert på et bredt faglig grunnlag blant annet gjennom UNWTO (FNs organisasjon for turisme), videreutviklet gjennom vurdering og analyse av lignende systemer, testet i et utvalg reisemål, og implementert i tett samhandling med destinasjoner, lokale offentlige aktører og myndigheter.

Standard for Bærekraftig reisemål 3.0 er internasjonalt godkjent gjennom Global Sustainable Tourism Council (GSTC), det globale organet for vurdering og godkjenning av standarder i reiselivet. Kriteriene, i tillegg til norsk forvaltning og lov, gir grunnlag for godkjenning av den norske standarden. Kriteriene og indikatorer er koblet mot FNs bærekraftmål, til andre standarder som United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), bærekraftsindikatorer fra European Travel Commission, Norges miljømål og Bærekraftsløftet som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner.

Ansvarlig for besvarelse og gjennomføring av standarden skal være et lovlydig, ansvarlig og etisk bevisst selskap. For Norefjell-regionen, er det destinasjonsselskapet, Visit Norefjell. Som er prosjekteier.

Les om styringsverktøyet, Standard 3.0, HER

 

Hold deg oppdatert!

Det skjer alltid noe for alle på Norefjell. Hold deg oppdatert her.

Følg oss gjerne også på