Visit Norefjell Bærekraftig reisemål Reiselivstrategi og økonomisk analyse

Reiselivstrategi og økonomisk analyse

 

Strategien ble vedtatt i 2019, og gjennomgått og oppsummert gjennom en inkluderende og åpen prosess, og med medvirkning fra aktører på reisemålet, våren 2024.

Jamfør indikator B1-1.2 i styringsverktøyet for Bærekraftig reisemål, er strategien vedtatt av destinasjonsledelsen igjen, og styret i Visit Norefjell  har kommet med anbefalinger om en helhetlig revidering av strategien for neste periode.

Her kan du lese strategien vår assets/norefjellregionen-mot-2030-mal-strategi-og-handlingsplan-signert-2019.pdf 

Økonomisk analyse av reiselivet i Norefjell-regionen

I 2020 kartla Menon, på vegne av Visit Norefjell, reiselivet i Norefjell-regionen. 

Formålet med rapporten har vært å kartlegge og analysere reiselivsdestinasjonen, hvor fokuset er rettet mot å belyse reiselivets betydning lokalt og ringvirkninger nasjonalt, samt muligheter og utfordringer destinasjonen står overfor for å oppnå videre bærekraftig vekst.

Vi har siden den gang oppnådd merket for Bærekraftig reisemål.

Rapporten kan du lese her: Økonomisk analyse for Norefjell-regionen 2020.