Besøksvett for Norefjell-regionen

Kan du være med å bevare Norefjells turmagi og unikhet? Vi forteller deg hvordan du kan være en ansvarlig gjest i Norefjell-regionen.

Norefjell er merket Bærekraftig reisemål. I dette ligger et ansvar for en positiv utvikling av reiselivet og reisemålet – både for de som bor, og er gjester hos oss.

Les mer om besøksvett på norsk og engelsk:

Les mer om vårt besøksvett

Read more about how to show sence here

Dyrevelferd

I Norefjell-regionen er det en vilrein-stammen som består av omkring 570 dyr som foretar større eller mindre vandringer mellom ulike årstidsbeiter. I perioden mellom mai/juni og oktober oppholder flokken seg vanligvis på Norefjellplatået. Området hvor villreinen går, preges av småkupert fjellterreng, med tilgrensende skogsområder.

Dyrevelferdsloven er en norsk lov som inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr.

Her kan du lese mer om Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde.

Her kan du lese Lov om dyrevelferd.

 

Forvaltning av arter

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Her kan du lese Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

 

 

Hold deg oppdatert!

Det skjer alltid noe for alle på Norefjell. Hold deg oppdatert her.

Følg oss gjerne også på