Retningslinjer for ansvarlig markedføring

Destinasjonsledelsen skal sikre en ansvarlig markedsføring og profilering på en måte som tar hensyn til både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter, det være seg respekt for natur, kultur, lokalsamfunn og gjester.

Vi følger prinsipper som skal sikre at turisme utvikler seg på en måte som er ansvarlig og bærekraftig, og som skaper positive effekter både for den besøkende og lokalsamfunnene.

Ansvarlig markedsføring bidrar til å sikre bærekraftig utvikling av Norefjell-regionen som reisemål, og vi har utviklet retningslinjer for ansvarlig markedsføring. Gjennom veilederen jobber vi for å sikre dette i størst mulig grad.

Les eller last ned veilederen her

Hold deg oppdatert!

Det skjer alltid noe for alle på Norefjell. Hold deg oppdatert her.

Følg oss gjerne også på