Visit Norefjell Aktuelt Testarena Norefjell

Testarena Norefjell

I tiden framover vil du mest sannsynlig høre om Testarena Norefjell. Hva er det egentlig?

Publisert: 13.07.2020 Testarena Norefjell

Bakgrunn: Testarena Kongsberg By&Lab og Sigdals inntreden i Kongsbergregionen

Initiativtakerne til Testarena Norefjell er Kongsberg kommune, gjennom Testarena Kongsberg By&Lab, Applied Autonomy og Sigdal Utvikling.

Samarbeidet er et resultat av Sigdal kommunes inntreden i Kongsbergregionen. I en rapport fra Telemarksforskning i 2019 ble det anbefalt at Sigdal burde se mot Kongsberg, og at Modum og Krødsherad burde vende blikket mot Ringerike. Som sagt, så gjort. Regionrådet i Midt-Buskerud er nå historie. Selv om de tre kommunene er splittet som en formell region, har de fortsatt mye til felles.

– Vi deler Norefjell med Krødsherad og vil jobbe med dem rundt videre utvikling av vårt felles fjell, har ordfører i Sigdal, Tine Norman, tidligere uttalt.

Testarena Kongsberg By&Lab (TKB&L) eies av Kongsberg kommune, Kongsberg Innovasjon, Statens Vegvesen, Viken fylkeskommune, ITS-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge. TKB&L hadde en stund lett etter en fjelldestinasjon hvor miljøet i Teknologibyen kunne kobles med behov, selskap og aktører. Gjennom samarbeidet med Sigdal, fant de dette på Norefjell.

Katalysator: Åpen innovasjonskonkurranse og sertifisering som bærekraftig reisemål

En av katalysatorene for Testarena Norefjell er en innovasjonskonkurranse som ble igangsatt høsten 2019. Da inviterte DOGA, sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge, til en innovasjonskonkurranse for norske kommuner og fylkeskommuner. Kommunene Krødsherad og Utsira og ble valgt ut blant 19 søknader, basert på kriterier som engasjement, innovasjonsnivå og skaleringspotensiale.

Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg rundt uten egen bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Testarena Norefjell er nå en av deltagerne i konkurransen, men initiativtakerne understreker at Testarena Norefjell ville sett dagens lys også uavhengig av konkurransen.

En annen katalysator for realiseringen av Testarena Norefjell er arbeidet med sertifisering av Norefjell som et bærekraftg reisemål. Alle kommunene rundt Norefjell jobber nå sammen om dette. Her kommer grønn mobilitet inn som en viktig del, noe flere og flere tilreisende etterspør. Det svake kollektivtilbudet, særlig sommerstid, er også noe som stadig bemerkes. Initiativtakerne bak Testarena Norefjell mener dette har stor betydning for totalattraktiviteten til Norefjell.

Så hva er Testarena Norefjell?

Testarena Norefjell er en satsing hvor samarbeid mellom en teknologiklynge og en fjelldestinasjon kan gi ny verdiskaping, basert på lokal forankring og kunnskap, tilpasset lokale kvaliteter og rammebetingelser.

– Vi ønsker å jobbe sammen med lokalt næringsliv, og utvikle tilbud til det voksende markedet av ikke-kjørende tilreisende, samt lokalbefolkningen rundt hele Norefjell, altså i Flå, Sigdal, Krødsherad og Modum, forteller Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling. Sigdal Utvikling er én av et 30-talls partnere i samarbeidet rundt Testarena Norefjell, og også en av initiativtakerne. Det er både lokale og nasjonale partnere med i samarbeidet, og aktørene er fra mange ulike bransjer.

Han legger til at drivkraften er å holde fokuset lokalt, enkelt, klimavennlig og lønnsomt.

Begrepet Testarena kommer fra Kongsberg, der man både har hatt åpne testområder i byen og lukkede testområder. Her har man tatt i bruk ny teknologi og koblet på tjenester som er etterspurt, blant annet selvkjørende busser.

Testarena Norefjell bygger på kunnskapen fra Kongsberg og tar erfaringene videre, ut fra brostein og bygater, og inn i fjellheim og distrikt.

Mål: bærekraftig mobilitet og næringsutvikling i verdensklasse

Innen 2024 forventes det at autonome busser vil ferdes på Norefjell. Per Arne understreker imidlertid at Testarena Norefjell ikke kun handler om autonome kjøretøy, men om hvilken teknologi og hvilke forretningsmodeller som skal til for å tilby sømløse løsninger for å reise grønt til og fra fjellet, samt interntransport på fjellet.

– Testarena Norefjell er et initiativ og vi håper å bli et kompetansesenter for grønne mobilitetsløsninger i distriktene. Hva resultatene blir, vet vi ikke ennå. Bilene skal ikke nødvendigvis helt bort, men kanskje ikke alle trenger å eie sin egen bil lenger? Kanskje flere kan dele på bilene, både privatpersoner og kommuner, undrer Per Arne.

En utfordring som Testarena Norefjell skal ta tak i, er at selv om det finnes en rekke miljøvennlige tilbud, er informasjonen om tilbudene gjerne litt spredt, i ulike apper og løsninger. De samkjørte løsningene som er oppe og går, finnes bare i byene. Skal man ut i distriktene, kommer man et stykke, men ikke helt fram.

– Distriktsnorge mangler et helhetlig, grønt tilbud, konkluderer Per Arne.

– Takket være samarbeid med teknologimiljøet på Kongsberg, kan vi med rette sikte oss inn mot et samarbeid i verdensklasse på en troverdig måte. Kongsbergfirmaet Applied Autonomy, som ble kåret til årets gründerbedrift i Buskerud i 2019, har unik kompetanse på å sy sammen grønne og sømløse tilbud innen mobilitet, sier Per Arne videre.

Applied Autonomy har vært en av etablererne av Testarena Kongsberg By&Lab. I Kongsberg har to autonome (selvkjørende) busser vært i drift mellom Knutepunktet og Teknologiparken siden april 2019. Før dette gikk de en kortere runde, mellom Knutepunktet og Rådhuset. Selv om det er nettopp disse bussene som har fått mye oppmerksomhet, handler bærekraftig mobilitet om mye mer enn det.

Ingar Vaskinn, næringssjef i Kongsberg kommune, forteller at de selvkjørende bussene er eksempler på hardware de kan bruke for å teste teknologien.

– Testarena Kongsberg By&Lab handler om å utvikle teknologi for morgendagens løsninger, og å forstå hva teknologien kan brukes til. I Kongsberg har det vært naturlig for oss å tenke mulighet for internasjonalisering av ideer fra første stund, og med digitaliseringen kan man det. Ved hjelp av apper kan de globale aktørene være på i Norge, Norefjell og Kongsberg med én gang, sier næringssjefen.

Han understreker at Norefjell på ingen måte er noen «underdog» i forhold til Kongsberg i dette samarbeidet.

– Norefjell ønsker å bli ledende på grønne mobilitetsløsninger som er attraktive, bærekraftige og skalerbare. Det passer for oss som skal tenke stort og som ønsker å samarbeide med noen som har både behov og ambisjoner. Vi ønsker å få med lokale aktører rundt Norefjell som vil være med og utvikle nye løsninger, forteller Ingar Vaskinn.

Olav Madland er CEO hos Applied Autonomy, og skal fungere som forretningsutvikler sammen med Kongsberg kommune og Sigdal Utvikling. I tillegg er de leverandør av teknologiplattformer som får ulike løsninger til å samspille. Han har noen ganske konkrete og nyttige tanker om hva man kan få til på Norefjell.

– Vi vil starte med å jobbe sammen med Trye og videreutvikle deres sykkelkonsept, få de inn i et større system der de slipper å gjøre alt alene. Videre skal vi jobbe med et bedre tilbud innen busstransport. I første omgang blir det en fleksibel bussløsning mellom Sigdal og Norefjell, med manuelt kjørte, små busser som brukerne kan abonnere på. Også levering av varer fra flere steder, som apotek, dagligvarer og jernvare, er interessant. Her skal vi få koblet på lokale transportører. Varene kan leveres i private kasser eller delingskasser, som åpnes med kode. Det blir litt som de gamle samvirkelagene, hvor kjøpmannen reiste rundt og leverte varer. For kortere distanser blir det også aktuelt med autonome leveranser, forteller Olav Madland.

– Vi kan by på kompetanse fra teknologimiljøet i Kongsberg, men også andre steder i Norge og utlandet, kompetanse som kan være nyttig å teste ut i områdene rundt Norefjell, sier han videre.

Ønsker lokalt engasjement

I høst skal Testarena Norefjell ha ulike workshops med lokale næringsaktører og politikere. Ett av temaene er hvor mange lokale arbeidsplasser man kan beholde og hvilke nye man kan utvikle.

– Kanskje er det her framtidas arbeidsplasser skapes rundt Norefjell? spør Per Arne. At nye og eksisterende lokale bedrifter kan behøve mer arbeidskraft, er ett av målene til Testarena Norefjell.

Grunnen til at løsningene i første omgang konsentreres rundt fritidsboere og fjellet er at det er der man finner flest mennesker. Sigdal har rundt 3500 innbyggere, Krødsherad drøyt 2200. I ferier og utfartshelger kan antallet mennesker rundt Norefjell mangedobles, i Sigdal alene ble det påsken 2019 registrert over 20 000 påslåtte mobiltelefoner innenfor kommunens grenser.

Muligheten for å skalere til andre destinasjoner er dessuten veldig interessant.

– På samme måte som Testarena Kongsberg åpent har delt sine erfaringer, vil Testarena Norefjell deles fritt. Dette er ikke noe vi skal «eie», men som forhåpentligvis også kan skaleres til andre destinasjoner, forteller Per Arne. 

– Det vil ikke nødvendigvis bare handle om mobilitetsløsninger, men også annen, ny teknologi som næringslivet har behov for. Kanskje er vi i ferd med å tre inn i en ny tidsalder? Jeg tror det, sier Per Arne.

Bli med på spørreundersøkelsen!

For å kartlegge behov og ønsker rundt grønn mobilitet og en enklere hverdag, vil Testarena Norefjell lansere en spørreundersøkelse i løpet av kort tid. Undersøkelsen består av to deler, hvor den første handler om persontransport og den andre om varetransport.

Om du tar deg noen minutter til å svare på undersøkelsen, får du mulighet til å påvirke hvilke løsninger som utvikles i Norefjell-regionen. Løsningene kan få betydning for din hverdag, enten du er i området som fastboende eller som fritidsboende.

Klikk her for å gå til undersøkelsen