Visit Norefjell Aktuelt Stengte veier torsdag 24. august

Stengte veier torsdag 24. august

Etappe 2 av Tour of Scandinavia går fra Vikersund til Norefjell. Av sikkerhetsmessige årsaker må veiene stenges en periode i området der rittet avvikles. Her kan du se hvilke veier som stenger når.

Publisert: 17.08.2023 Stengte veier torsdag 24. august

Etappen starter i Vikersund kl. 13.50 og har forventet målgang på Norefjell ca. kl 18.10. Passering av Vikersund sentrum med innlagt spurt ca. kl. 14:25

Et sykkelritt av denne størrelsen har krav om at veiene er stengt når sykkelkortesjen kommer. Skilt og nødvendige sperringer er satt ut for å markere dette. Følg anvisningene. Arrangementet og planene er godkjent av SVV, og sikkerhetsarbeidet ledes av politiet.

Veien vil av sikkerhetsmessige grunner være stengt mot syklistene. Medgående trafikk vil kunne gå frem til bil med rødt flagg ankommer.

Stengte veier er merket med skilt om innkjøring forbudt etter vedtak fra SVV. Dette av sikkerhetsmessige grunner både for beboere, syklister og øvrig trafikk. Nødetatene kan passere og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Her er stengeplan

Ser du ikke hele tabellen, så kan du scrolle sideveis i tabellen eller snu mobilen sideveis.

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Vikersundgata Vikersundgata 07:00 18:00 Startarena Vikersund – gjelder i begge retninger
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 13:15 13:45  
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 13:15 13:45  
Åmot sentrum(Kryss RV350/FV287) Øst-modumveien/Heggenveien 13:15 14:45 To passeringer – holdes stengt hele perioden
Vikersund(Kryss RV350/FV280) Åmot sentrum(Kryss RV350/FV287) 13:40 14:25  
Vikersundbrua vest Strandpromenaden/Grandgata 14:00 14:30  
Øst-modumveien/Heggenveien Vikersundbrua vest 14:15 14:45  
Overnveien/Sigdalveien Åmot sentrum 14:30 15:00  
Rogneberg (Prestfoss) Overnveien/Sigdalveien 14:15 15:30  
Krødern Rogneberg (Prestfoss) 14:45 16:00  
Hamremoen Krødern 15:30 16:00  
Noresund Hamremoen 15:30 16:15  
Norestrand Noresund 15:45 16:30  
Vollmo Norestrand 15:45 16:30  
Eidal Vollmo 15:45 16:45  
Sandsbråten øst Eidal 16:00 17:00  
Sandsbråten vest Sandsbråten øst 16:30 17:00  
Hole bru Sandsbråten vest 16:15 17:15  
Eggedal Hole bru 16:30 18:00  
Norefjell Djupsjøveien/Innkjøring Bøseter Eggedal 17:00 18:30  
Bøseterlia parkering Norefjell Djupsjøveien/Innkjøring Bøseter 17:30 18:30  
Målområde Norefjell resort Målområde Norefjell resort     Egen plan sammen med Norefjell resort
Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 36-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før «første bil» med takskilt «Vegen stengt» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er «siste bil» merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

 

Her kan du også se stengeplanen

Vær oppmerksom på at klokkeslettene er basert på normal fart i denne typen konkurranse, med en snitthastighet på 36-44 km/t. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom ikke annet er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før første bil med takskilt «VEGEN STENGT» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er siste bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa.

Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Kortesjeplan

Illustrasjonen under viser kortesjen ved samlet felt. Den består av:

·      Eget skiltteam

·      Eget sperreteam

·      1 politibil

·      4 politi-MC

·      30 mobile vakter

·      1 sikkerhetskommando med sikkerhetssjef, politikoordinator og MC-kommando

·      Regulator styrer kortesjen

·      Alle mobile vakter på nødnett

Det er løypevakter og stasjonære vakter på alle nøkkelpunkt og i middels store kryss. Stasjonært politi i større kryss.

Ber om forståelse for stengte veier

Arrangøren og politiet beklager de ulempene stengingen vil medføre, og ber om forståelse for at tiltak iverksettes for å opprettholde sikkerheten.

Det er i forkant av etappen satt opp flere informasjonstavler langs veiene på de mest trafikkerte stedene som forteller når disse veiene stenges pga. sykkelrittet.