Visit Norefjell Aktuelt Prøv fiskelykken i krøderen

Prøv fiskelykken i krøderen

Det er mye fin fisk å gå etter i Krøderen gjennom våren, sommeren og høsten.

Publisert: 30.06.2016

Du kan fiske ørret, gjedde, sik, abbor og dypvannsrøye i denne innsjøen. Det rapporteres om godt fiske i 2015, og ifølge de lokale ekspertene ventes det bra fangst også i år.

Krødsherad fiskeforening samordner alle grunneiere rundt fjorden, slik at du kan fiske overalt ved å kjøpe fiskekort på www.inatur.no (Buskerud fylke, Krødsherad
kommune) eller på en av butikkene og bensinstasjonene.

– Det gode gjeddefisket i Krøderen er kjent over hele Europa, og hvert år kommer det sportsfiskere fra mange land for å prøve seg på gjedda, sier Ole Gunnar Skinnes i Krødsherad Fiskeforening. Han beretter om enorm interesse gjennom hele sommeren, og at stadig flere besøker bygda under Norefjell for å prøve fiskelykken.

– Vi har veldig pågang av spesielt tyskere og nederlendere som kommer hit. De berømmer Krøderen og mener gjeddebestanden er noe av det beste i hele Europa. Ørretbestanden er på tur tilbake både i Snarumselva og Krøderen etter å ha vært sterkt redusert grunnet predasjon av gjedde.

– Det settes ut 4 500 stk 3-årig ørret hvert år gjennom avtalen rundt regulering av fjorden. Når det gjelder kultiveringen med storrusefiske slipper de ut igjen all ørret. Det jobbes med å kultivere ørretbestanden enda bedre gjennom å ta ut mer sik, siden ørret og sik er konkurrenter på beiteressurser.

– Storgjedda slippes også ut igjen slik at den kan spise opp sine egne, og samtidig være en troféfisk, forklarer Skinnes.

Ellers er det også satt i gang et prosjekt for å utvikle fisketurisme i Krødsherad.

– Det er et spennende og interessant prosjekt i sammarbeid med Buskerud fylkeskommune, Gjøvik-regionen og prosjekt Fiskelykke som vi venter oss mye av, sier Ole Gunnar Skinnes.

Ved Stavanesodden, Ringnes, Olberg Kirke, Noresundet, Skinnessund og Krøderen er det tilrettelagt brygger og fiskeplasser.

Ønsker du en spesiell opplevelse?

Ta kontakt med Norefjell Ski & Spa for tilgang til fiske i Grindefjelltjern, mellom Augunshaug og Høgevarde på ryggen av Norefjell.

  • For mer informasjon ring Knut E. Ringnes på tlf. 905 23 916.

Du kan også bo i telt på fiskeplassen ved Veikåker kirke, eller bo inne hos:

  • Truls K. Bjerkerud - tlf. 951 31 477
  • Gunn Helene Snersrud - tlf. 924 82 105
  • Ole Jakob Golberg - tlf. 922 27 278

Det leies også ut små personlige hytter ved strandkanten. I tillegg har du Sole Hotell som har brygge og båtutleie.