Visit Norefjell Aktuelt Nytt og bedre mobilitetstilbud

Nytt og bedre mobilitetstilbud

Norefjell utvikler mobilitetstilbudet på og rundt fjelldestinasjonen videre – ny app for mobilitet og tre fysiske informasjonsskjermer i Eggedal, Norefjell skisenter og Noresund.

Publisert: 13.12.2023 Nytt og bedre mobilitetstilbud

Denne vintersesongen utvider Sigdal og Krødsherad kommuner mobilitetstilbudet i Norefjell-regionen. Tilbudet opereres av lokalt næringsliv med det utgangspunkt å skape større økonomiske ringvirkninger for det lokale næringsliv i reiselivskommunene og posisjonere Norefjell som en «grønn destinasjon». Tilbudet skal gjøre det lettere for brukeren å ferdes uten bil på og rundt Norefjell, for å se, gjøre og oppleve.

Ny app: Mobilitetstilbudet er tilgjengelig via appen, Freelway, som er en lokal reiseplanlegger og gir brukeren oversikt over alle oppsatte rutetider for tjenesten lokalt.

Første tur 15.desember

I første omgang er det mobilitetstilbudet mellom Eggedal og Noresund som settes i drift, og første tur går 15. desember. Tilbudet inkluderer fire daglige avganger t/r Eggedal – Noresund, fredag til søndag, med naturlige stoppesteder på veien. Planen er å utvide dette tilbudet videre gjennom vintersesongen til flere deler av fjellet og områdene rundt.

Bli bedre kjent: Det er montert tre fysiske informasjonsskjermer i henholdsvis Eggedal, Norefjell skisenter og Noresund. Her kan brukeren, gjennom touch screen på en 55 tommers skjerm, bli bedre kjent på destinasjonen. De tre skjermenes plassering representerer også tre viktige mobilitetspunkt for området.

En milepæl. 

- På denne appen vil brukeren også få tilgang på hele det norske kollektivtilbudet, gjennom tjenesten, Entur, slik at man enklere kan ta grønne valg i fremtiden. Innholdet og tilbudet i mobilitetsplattformen vil kontinuerlig utvikles videre til nytte for besøkende og fastboende. Målsetningene med arbeidet er også å utvide det kollektive tilbudet i bygdene rundt fjellet, sier Per Arne Lislien, prosjektleder Testarena Norefjell.

Visit Norefjell er en viktig samarbeidspartner, som representant for reiselivet i Norefjell-regionen. Destinasjonsselskapet har en koordinerende rolle og ansvar for informasjon til reiselivsaktører og besøkende i området. De sitter i styringsgruppen for Grønn og sømløs mobilitet Norefjell, for å sikre et samhandlende fokus på mobiliteten mellom målgruppene.

- Infoskjermene blir svært berikende for destinasjonen. Dette gjør det mulig å formidle i det fysiske hva man kan se, gjøre og oppleve i regionen, og plasseringene av skjermene representerer også mobilitetspunkt. Vi håper at mer synlighet og økt bevisstgjøring, gjør sitt til at både innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende for øvrig kan få en bedre opplevelse. Samtidig vil den nye mobilitetstjenesten knytte fjellet og bygdene rundt mer sammen, forteller daglig leder i Visit Norefjell, Camilla Wold Knudsen

Norefjell-regionen ble merket Bærekraftig reisemål i 2021, og merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre et bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn.

- I så måte blir de nye tjenesten en del av Norefjell-regionen sitt arbeid med bærekraft og merkeordningen «bærekraftig reisemål», hvor de miljømessige effektene av mindre bilbruk er vesentlige drivere, forteller spesialrådgiver i Krødsherad kommune og prosjektleder for bærekraft, Ellen Anne Bye.

Initiativtakere

Krødsherad og Sigdal kommuner er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og har etablert styringsgruppen, Grønn og sømløs mobilitet Norefjell. Den består av kommunedirektørene i Sigdal og Krødsherad kommuner, Viken FK (fra 2024 Buskerud FK), innbyggerrepresentant, næringsrepresentant, Visit Norefjell og Testarena Norefjell, med ordførerne i kommunene som observatører.

Tilbudet finansieres av Miljødirektoratet sammen med Sigdal og Krødsherad kommuner og lokalt næringsliv.