Visit Norefjell Aktuelt Norefjell har fått merket for Bærekraftig reisemål

Norefjell har fått merket for Bærekraftig reisemål

Norefjell har blitt sertifisert som et Bærekraftig reisemål. Det betyr ikke at vi er 100 % bærekraftige i dag, men at vi gjør riktige tiltak for å bli enda bedre.

Publisert: 23.09.2021 Norefjell har fått merket for Bærekraftig reisemål

Bak fra venstre: Steffen Fagerås (styreleder Visit Norefjell), Tine Norman (ordfører Sigdal kommune), Sunni Grøndahl Aamodt (ordfører Modum kommune). Foran fra venstre: Ellen Anne Bye (prosjektleder Krødsherad kommune), Ivar Blystad (daglig leder Visit Norefjell), Kristin Willoch Haugen (direktør Innovasjon Norge Oslo Viken) og Knut Martin Glesne (ordfører Krødsherad kommune).

Å bli et bærekraftig reisemål krever hardt arbeid over lang tid. Norefjell har vært gjennom en omfattende prosess siden høsten 2018 som innebærer kartlegging, målinger og samarbeid på tvers mellom kommunene, lokalsamfunn og reiselivsnæringen.

Onsdag 22. september ble det synlige beviset overlevert på Visit Norefjells medlemsmøte hos Norefjell Ski & Spa. Det var direktør Innovasjon Norge Oslo Viken, Kristin Willoch Haugen, som stod for overleveringen.

Daglig leder i Visit Norefjell, Ivar Blystad, var glad og stolt over å ha kommet i mål med godkjenningen. Samtidig var han tydelig på at arbeidet med bærekraft langt fra er ferdig og at det er nå den virkelige jobben begynner. Hvert tredje år vil Norefjell bli målt på nytt for å beholde merket.

– Vi er stolte av merket. Det har gitt oss en ny arena og verktøy for samhandling når vi nå starter remerkingsprosessen. Ambisjonen er å bli stadig mer bærekraftig i henhold til FNs bærekraftmål og et reisemål i verdensklasse, sier Ivar Blystad. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja med flere hadde en digital hilsen til Norefjell, hvor de sendte sine gratulasjoner. 

Hva er merket for Bærekraftig reisemål?

Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Innovasjon Norge, i samarbeid med flere andre private og offentlige aktører, har utviklet sertifiseringen og en strukturert arbeidsprosess frem mot godkjenning.

Reiselivet må i prosessen samarbeide med både kommune og andre lokale aktører. Reisemålet dokumenterer arbeidet og sine analyser i en portal hvor de også har tilgang til ulike verktøy og maler. Etter at alle målinger og dokumentasjon er gjennomført og levert vil en uavhengig kontroll sjekke av og gi score til reisemålets innsats. En langsiktig satsing på bærekraft på reisemålet er en betingelse for å beholde og synliggjøre merket.