Visit Norefjell Aktuelt Best uten bil - Seier i innovasjonskonkurransen!

Best uten bil - Seier i innovasjonskonkurransen!

Konseptet Testarena Norefjell gikk seirende ut av en stor innovasjonskonkurranse. I spissen står en prosjektleder fra Sigdal.

Publisert: 24.09.2020 Best uten bil - Seier i innovasjonskonkurransen!

– Jeg synes det er spennende at vi som lokal aktør er med på et vinnerteam av nasjonale selskaper, sier prosjektleder Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling. Teamet han sikter til består av VY, GoMobile, Applied Autonomy og selvfølgelig Sigdal Utvikling.

I vår leverte de sitt finalebidrag til en innovasjonskonkurranse initiert av DOGA (Design og arkitektur Norge), Nordic Edge og Innovasjon Norge. Disse tre inviterte til en konkurranse med formål om å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling. Løsningene skulle ta utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Bærekraftig utvikling og vertskap i verdensklasse

I første fase av konkurransen var det kommunene og fylkeskommunene som kunne melde inn sine utfordringer i håp om å finne en matchende løsning hos næringslivet i fase to. Krødsherad kommune var én av de to kommunene som ble valgt ut blant 19 gode søknader. Krødsherad kommune scoret blant annet høyt på innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Det Krødsherad kommune ønsket hjelp med, var å utvikle løsninger for sømløs og miljøvennlig transport. Sammen med de tre andre kommunene som tilhører Norefjellregionen (Sigdal, Modum og Flå) har de et vedtatt mål om å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. For å bli det, trengs det blant annet grønne transportløsninger som skal gjøre det mulig for fritidsinnbyggere å bevege seg rundt i området uten egen bil. I tillegg vil det bli et gode for de fastboende i distriktet for øvrig, hvor kollektivtransporten er begrenset.

Det er her Testarena Norefjell kommer inn, i fase to av konkurransen, hvor næringslivet skulle foreslå løsninger for Krødsherads utfordring. Testarena Norefjell er i utgangspunktet et samarbeid mellom teknologiklyngen i Kongsberg og fjelldestinasjonen Norefjell. Sammen har de kompetanse og gjennomføringskraft til å utvikle transportløsninger som kan tas i bruk i løpet av kort tid.

– Testarena Norefjell er et initiativ som ville sett dagens lys uavhengig av konkurransen, har Per Arne tidligere uttalt. Kanskje er det nettopp denne solide forankringen som har gjort satsingen robust nok til å stå igjen som vinneren?

– Vi har hele veien tenkt at løsningene vi utvikler skal være lokale, enkle, klimavennlige og lønnsomme. Videre at løsningene skal være skalerbare, og at vi skal dele erfaringene videre både nasjonalt og kanskje også internasjonalt. Nå ser vi at Norefjellregionen tar en posisjon innen framtidas mobilitetsutvikling. Det er veldig spennende, forteller en begeistret prosjektleder.

Hva skjer videre?

Onsdag 23. september ble prisen for seier i innovasjonskonkurransen delt ut på Nordic Edge Expo – en av Europas viktigste smartby-konferanser (i år gjennomført digitalt). Statsråd Nikolai Astrup kunngjorde Testarena Norefjell som vinner av konkurransen som handlet om å svare på Krødsherad kommunes utfordring. Seieren er forankret i avgjørelsen til en jury bestående av 16 representanter fra blant annet universiteter og ulike instanser innen forskning og teknologi, i tillegg til lokale representanter.

Prosjektleder Per Arne, med sitt sterke team i ryggen, er stolte over hva de har oppnådd. Men det er nå det virkelige arbeidet begynner.

– Nå må vi følge opp innspillet og jobbe konkret med løsninger som kan redusere bilbruken, både innen person- og varetransport. Det betyr at vi må formalisere Testarena Norefjell og begynne å jobbe med de pilotene som skal prioriteres. Videre tett samarbeid med Krødsherad og de andre kommunene rundt Norefjell blir viktig, avslutter Per Arne.

Vil du ha mer bakgrunn om Testarena Norefjell? Da anbefaler vi å lese denne artikkelen: https://www.visitnorefjell.com/no/aktuelt/testarena-norefjell/